Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Borger til Borger

Vækststedet, Kolding Kommune

Om donationen

Vækststedet placeret under Socialpsykiatrien i Kolding Kommune er et værested for borgere med psykiske vanskeligheder. Her kan psykisk sårbare blive tilbudt en mentor, som tidligere selv har været ramt af psykisk sygdom, og som er kommet sig efter det. Mentorforløbene varer i typisk seks til ni måneder og skal gøre borgerne i stand til at håndtere deres situation. Mentorerne følger et undervisningsforløb på seks måneder, hvor de lærer om det at være frivillig og mødes desuden i mentorgrupper løbende. Med denne donation ønsker Vækststedet at oprette en projektcafé, hvor deltagerne i projektet kan mødes. Der forventes at være 25 borgere i projektet årligt.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vækststedet, Kolding Kommune
Støttet beløb
15.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Socialudvalget besluttede i 2018, at "drifte" Borger til Borger. Borger til Borger er fra 2019 ikke længere et projekt, men fast tilbud i kommunen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem forløbet haft flere borgere indskrevet i projektet end visionen. I 2018 var der tilknyttet 34 mentorer. Der var sidst i 2018 52 borgere der på tidspunktet havde mentor eller havde haft mentor. Ingen af borgerne havde brug for støtte fra kommunen efterfølgende. Alle borgere, der er i/har været tilknyttet Borger til Borger har fået øget trivsel gennem større netværk og inklusion i civilsamfundet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etableret Borger til Borger i yderområderne i kommunen. Aktiviteterne foregår i Kolding by. Hvis vi havde haft ressourcerne, kunne der med fordel have været aktiviteter i de mindre byer i kommunen. Derved havde borgerne i udkanten af kommunen haft lettere tilgængelighed til aktiviteterne og lettere ved at møde lige nøjagtig de borgere, der også bor i deres lokal-område.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start