Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brandkadetter i Odsherred

Odsherred Kommune

Om donationen

I samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen etablerede Odsherred Kommune i begyndelsen af 2016 et brandkadetforløb for udsatte og sårbare unge. De unge uddannes i brandsikkerhed, førstehjælp og brandslukning gennem 12 uger og får efterfølgende tilbudt en 12-ugers praktik. Efter gennemførslen af forløbet indgår de unge i brandkadetkorpset, hvor de bl.a. fungerer som ambassadører for andre unge. Foreløbigt har 48 gennemført forløbet, og erfaringerne er meget positive. De unge får bl.a. større selvtillid og øgede muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Med denne donation ønsker Odsherred Kommune derfor at fortsætte projektet i 2018.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Odsherred Kommune
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
det er lykkes vi har et kæmpe sammenarbejde med skolerne og de frivillige og hos dem vi besøger under forløbet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vores projekt køre videre , det er nu hold 15 der opstartes i febura der er en stor respons fra forældere og skoler

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ansøgt om flere indsatsdragter og et tilskyd til en bus da vi har en god kontakt til politiet og besæøger station Bellahøj ved hver hold