Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brandkadetter i Randers

Bysekretariatet

Om donationen

Brandkadetter i Randers er et tilbud for unge, der er bosat i udsatte boligområder og i risiko for at blive marginaliserede. Gennem et forløb får de unge mulighed for at tilegne sig kvalifikationer inden for førstehjælp, brandbekæmpelse og samarbejde, som de kan bruge fremover i deres videre uddannelses- og arbejdsliv. I perioden 2017-2021 ventes 56 unge at blive brandkadetter, hvilekt svarer til 14 unge om året. Denne donation skal derfor bruges til 14 udstyrssæt, der skal udlånes til de nye brandkadetter, og som vil blive genbrugt årligt i uddannelsesforløbene. Uddannelsen er organiseret i et samarbejde mellem Randers Ungdomsskole, Falck i Randers, Beredskab & Sikkerhed og Bysekretariatet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bysekretariatet
Støttet beløb
280.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet forankret således at det fortsætter i den kommende boligsociale helhedsplan, der igangsættes pr. 1. juli 2020. Samarbejdet mellem Falck, Randers Ungdomsskole og Bysekretariatet - det boligsociale team, fortsætter således, som det er blevet igangsat i forbindelse med dette projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projekts mål er indfriet og det har også været et vellykket projekt i den forstand at de unge har givet tilbagemeldinger omkring at de har fået meget ud af forløbet, som også har givet dem nogle gængse medborgerskabs kompetencer, såsom førstehjælp mv. Flere af de unge (fra de første forløb), er også gået videre i det frivillig brandberedskab, som frivillig brandmand mv. Der har ligeledes været et rigtig godt samarbejde mellem Bysekretariatet, Falck og Randers Ungdomsskole.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener at projektet forløb godt ifht. det der var beskrevet i ansøgningen. Vi er blevet meget opmærksomme på at bruge de lokale skoler som rekrutteringsplatform.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start