Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BØRN PÅ VANDET - MED SIKKERHED

ASSENS SEJLKLUB

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
ASSENS SEJLKLUB
Støttet beløb
98.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vil invitere børnene til sæson 2023 opstart og fortsætte træning mod målene i klubregi. Øge samarbejdet med skolens ledelse og idrætslærere. Opnå, at lærerne kan instruere selv uden klubinstruktører, så de kan udvide med tilbud om valglinier og længere projektuger. Klubsamarbejdet nyt og fungerer godt. Forankringen af samarbejdet mellem klubber og skole lykkedes. Skolen vedtaget et fokus på fritid ved vand og mere svømmetræning. Børnene bliver medlemmer i klubberne? kan først registreres i 2023.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotprojektet omfatter 1 skole i skoleåret 2021/22 og 2 skoler i 2022/23. Udd. af 6 lærere som åbent-vand-instruktører. Få projektet ind i skolens årsplaner og afsætte lærertimer. Øge svømmekundskaberne hos børnene - skolen fordobler nu dette timetal og sætter søsport/fritid ved vand som et mål for eleverne. Eleverne var begejstrede for dagene med aktiv udøvelse i klubberne. Instruktioner om sikkerhed givet. Forældre inviteret hos klubberne. Målene kræver længere tidsforløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet sat i gang og fortsætter, hvor skolen låner klubbernes grej. Kræver klubinstruktører til roning, sejlads, surf assisterer lærerne. Uddannelse af lærere gennemført. Elevernes svømmeevner forbedres - der vil skolen fremover. Tilbud om valglinier kræver, at lærerne selv kan instruere i sejlads, roning, surf og kun låner faciliteter hos klubberne. Sikkerhedsuddannelserne lykkedes og kan gennemføres med lokal underviser og dommer. Forældreinformationer klarer skolen selv.