Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brobyggeruge 2. etape

Foreningen Brobyggerne

Om donationen

Foreningen Brobyggerne arbejder for at styrke den demokratiske samtale i samfundet, blandt andet gennem brobyggeruger i grundskolerne. Brobygger-temaugerne skal gøre skoleeleverne bevidste om deres egne fordomme og gøre dem bedre til at indgå i dialoger. Målet er at forebygge dæmonisering. Det aktuelle projekt vil klæde 40 lærere for 4.-8. klasser på til ”brobyggerundervisning”, så de på egen hånd kan undervise i temaet og som ambassadører inspirere andre lærere til at bruge metoden. Effekten af undervisningen skal dokumenteres gennem spørgeskemaer, observationer og kvalitative interviews med elever og lærere. Desuden skal der arbejdes på at forankre brobyggerugerne på flere skoler på nationalt plan.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Brobyggerne
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lærerne har undervisningsmaterialer, og evaluering viser, at de er klædt på og motiverede for at arbejde videre med metoder og temaer. Skoleledelser har bakket op pga. projektets relevans og positive effekter for både elever og lærere. Københavns Kommune støtter udbredelse i 2023/24 via Åben Skole-pulje, og vi er i dialog med politikere mhp. yderligere udbredelse. I 2023/24 udbydes kurser til 80 lærere i Storkøbenhavn med nye fondsmidler. Erfaringer er desuden delt v. 25 konferencer og foredrag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
22 klasser fra 4 skoler (heraf 2 fra etape 1) har gennemført Brobyggerugen. 37 lærere er uddannet, heraf ønsker alle efter ugen at arbejde videre med metoden og alle anbefaler forløbet til kolleger. Projektet er dækket i fagmedier, TV, radio og aviser, og opslag på SoMe har nået +345.000 personer. Alle københavnske grundskoler og klubber (181 i alt) har modtaget Brobyggerspillet og information om Brobyggerugen. Mål om at skoler fortsætter med at evaluere efter forløbets afslutning frafaldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har i høj grad været de rette til at indfri målene. Tre opmærksomhedspunkter til forbedringer kan fremhæves: 1) Vi blev opmærksomme på, at der også er behov for brobygning mellem lærerne på tværs af skoler, og derfor justerede vi kurset undervejs med god effekt. 2) Kombinationen af undervisning og dialogkorps er god, men der er behov for at øge kvalitet af dialogkorps. 3) Afholdelse af Brobyggeruger i andre kommuner kunne have styrket udbredelse og forankring nationalt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start