Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Broen Næstved

Broen Næstved

Om donationen

Når et barns forældre bliver skilt, er det ofte en stor omvæltning i hverdagen, og det kan derfor være vigtigt, at barnet har positive fællesskaber at deltage i uden for hjemmet. Skilsmissefamilier har ikke altid ressourcer til at prioritere børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter, og det kan have konsekvenser på sigt for børnenes trivsel. Med denne donation ønsker Broen Næstved både økonomisk og socialt at hjælpe 50 børn fra skilsmissefamilier med at deltage i fritidsaktiviteter.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Broen Næstved
Støttet beløb
50.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mangler stadig fonde der kan støtte projektet fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik hjulpet 113 børn fra skilsmissefamilier. Målet er stadig at fastholde 80% efter 2020.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er begyndt at samarbejde med DGI om opfølgningen på børnene.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet