Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brug Bolden Fællesskaberne

Brug Bolden Danmark

Om donationen

Donationen går til at fortsætte de to etablerede Brug Bolden-fællesskaber i Middelfart og København samt udvikle to nye tilbud, der kan skabe forudsætningerne for, at endnu flere stærkt udsatte unge på kanten af samfundet kan blive en del af et frivilligt og motiverende fællesskab. Afsættet er en fælles interesse for fodbold, og målgruppen er unge mellem 15 og 30 år – med særligt fokus på de 15-18-årige. Mere end halvdelen af de unge er vokset op i misbrugsfamilier og alkoholiserede hjem. Projektet benytter sig af en anerkendende og inkluderende pædagogik, som i kombination med frivillighed, sociale aktiviteter og fodboldaktiviteter er de styrende pædagogiske værktøjer. Over en tredjedel af tidligere deltagere er kommet videre i uddannelse, arbejde eller i behandling. Brug Bolden er i dag til stede i Middelfart og København, og der er indgået samarbejde med hhv. Ballerup og Slagelse Kommune med tilslutning af udsatte unge fra både lokal- og omegnsområderne. Derudover har Gladsaxe og Sønderborg vist interesse, og målet med denne donation er foruden at fortsætte aktiviteterne i de eksisterende fællesskaber at etablere nye fællesskaber i andre regioner, så endnu flere udsatte unge kan få tilbud om at være med.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Brug Bolden Danmark
Støttet beløb
250.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som følge af projektets nye erfaringer, samt den høje tilslutning blandt målgruppen fra nye kommuner, er der dannet økonomisk grundlag for kommunale tilskud fra disse i fremtiden. Projektets brugerfeedback og fremmøder belyser, en vigtig og tydelig sammenhæng mellem målgruppens motivation for deltagelse, og det sportslige/sociale miljø, hvori aktiviteterne afvikles, samt om det er en central beliggenhed. Projektet er forankret med afsæt i dette vigtige perspektiv og ny effektiv struktur

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene på borger niveau, vurderes opfyldt i høj grad, mens udbredelse af projektet i nye områder er opnået delvist, da udvikling i Slagelse Kommune ikke var mulig at realisere under Corona, men fastholdes som mål. Derimod har udvidelsen i Hovedstaden været markant og realiseret med en markant inddragelse af unge i målgruppen, der repræsenterede i alt 12 forskellige Hovedstadskommuner i perioden, med facilitering af nye aktiviteter i både Ballerup og Gladsaxe, udover København og Middelfart.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Krisen medførte, at projektet måtte arbejde med en meget høj omstillingsparathed og tilpasningsevne, hvor det havde været en fordel, at arbejde med en fælles koordineringsstrategi for både frivillige og ansatte, som tages i brug i pressede perioder. Ligeledes havde det været en fordel, at projektet anvender en central kommunikationsplatform, som alle projektdeltagere er del af. Dette vil sikre, mindre ressourcekrævende koordinering og at ingen kommer forgæves grundet for højt fremmødeantal.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start