Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Brug bolden til mental sundhed

BK Stjernen/ Thurø

Om donationen

Boldklubben Stjernen/Thurø oplever, at der er et stort frafald blandt drenge i 14-års alderen – særligt blandt dem med anden etnisk baggrund end dansk. Der kan være mange grunde til dette, bl.a. skoleskifte, interesse for gaming og manglende økonomiske ressourcer eller interesse hos forældrene. Denne donation går til træning, stævner og sociale aktiviteter, der skal fastholde de udsatte drenge i sporten.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
BK Stjernen/ Thurø
Støttet beløb
35.600 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er fulgt tæt af Stjernen og Thurø boldklubber. Øvrige hold for yngre brødre bruger de værktøjer som projektet har anvendt til at opbygge nogle af de samme fælleskabende strukturer. Samarbejdet med SSP har gjort at vi haft en holistisk og 360 grad view på de unge mennesker. Det er krævende at være så engageret i ting som i bund og rund ikke berører selv fodboldelen. Det er dog et usandsynligt vigtigt. Der er lave en overgangsfase hvor spillerne over det næste år sluses ind i seniorafd.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har frem til Corona pandemiens start haft 24 drenge omkring holdet. Vi er et stærkt aktiv i at holde unge væk fra dårlige miljøer. De tre rollemodeller i projektet arbejder med stor passion og har bla. indgået et tæt samarbejde med SSP. Et stort succes punkt er at vi i det fællesskab har trukket især en ung mand ud af kriminalitet Sportsligt har vi vundet fyens mesterskabet i indendørsfodbold, blevet nummer 2 i A- rækken og holdet er gået fra C- rækken og spiller nu i mesterrækken.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona pandemien har betydet at vi skal hårdt på at få de unge tilbage igen. Den ufrivillige pause har trukket nogle af de unge ned i et hul. selvom vi aktiverede selvtræningskonkurrencer og løbende kontakt, herunder via facebook og telefon opkald, så er arbejdet efter 5 store skridt frem gået et tilbage.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start