Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bus til Vennekredsen

Klosterparkens Vennekreds

Om donationen

Denne donation går til indkøb af en bus til beboerne på Hjerneskadecenter Klosterparken, så de kan få større mulighed for at komme udenfor hjerneskadecenteret og dermed få nye oplevelser og forøget livskvalitet. Dette skal også bidrage positivt til den rehabiliterende indsats i dagligdagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Klosterparkens Vennekreds
Støttet beløb
20.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vennekredsen vil stå som ejer af bussen. Hjerneskadecenteret som bruger - og de vil være forpligtet på vedligeholdelse delen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået købt bussen og den 8. januar fik vi leveret en ny bus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I og med vi er nået i mål, har vores indsats været den rigtige.