Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bustur med kol patienter

KOL-Optimisterne, Esbjerg

Om donationen

KOL-Optimisterne i Esbjerg er en netværksgruppe med ca. 65 medlemmer, der har lungesygdommen KOL. Gruppen mødes to gange om ugen til fysisk træning og socialt samvær hos Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter Højvang, som er med til at forebygge hospitalsindlæggelser blandt deltagerne. Netværksgruppen tager også på udflugter, og med donationen kan de arrangere flere ture i det kommende år med fokus på fælles oplevelser og socialt samvær.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KOL-Optimisterne, Esbjerg
Støttet beløb
16.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle er stadig fuldt aktive ved vor 2 gange ugentlige træning af en time.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en rigtig dejlig tur langs diget ved vestkysten, ned til digegrevens gård i Bredebro. Efter ankomst fik vi en flot guidet tur rundt på gården. Efter indtagelse af frokost fortsatte turen til kammerslusen, hvor vi blev vist rundt, efter kaffe med kage kørte vi retur til Esbjerg. En rigtig god og oplysende dag for alle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle kom godt igennem dagen og syntes ikke den havde været for anstrengende.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår