Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bustur til Sprogø

Epilepsiforeningen kreds Sydvestjylland

Om donationen

Epilepsiforeningen Sydvestjylland vil med denne donation afvikle en bustur til Sprogø for sårbare familier og personer berørt af epilepsi. Turen vil give målgruppen et frirum til at være sammen uden frygt for, at eventuelle anfald vil støde folk væk. På turen kan de under uformelle rammer møde andre med epilepsi, og en bustur giver grobund for uformelle kontakter og løs snak. Der vil være fællesspisning, spadseretur på Sprogø og lejlighed til at møde nye mennesker og danne nye kontakter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Epilepsiforeningen kreds Sydvestjylland
Støttet beløb
20.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har stor forventning om at gense de fleste af deltagerne til vore andre arrangementer og gerne til de af andre foreningres arrangementer vi også selv med fornøjelse deltager i.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var flere af deltagerne på turen, der ikke tidliger har deltaget i Epilepsiforeningens arrangementer og gennem dette møde med andre med epilepsi fik øjnene op for de muligheder der er ved at mødes ved arrangementer og derigennem opbygge kontakter.¨ Flere har allerede meldet deres ønske om deltagelse i fremtidige arrangementer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne måske gøre mere for at nå bredere ude. Det er værd at overveje i forbindelse med en informationsstrategi vi har på bedding i kredsbestyrelsen, hvor vi sætter fokus på vore forskellige målgrupper.