Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bustur ud i det danske land.

Kol-Optimister

Om donationen

KOL-Optimisterne i Esbjerg er en netværksgruppe for personer med lungesygdommen KOL. Når de kommunale tilbud og rehabilitering slutter, kan man i foreningens regi fortsætte med fysisk træning. Netværksgruppen låner kommunale lokaler og træner sammen to gange ugentligt. De arrangerer også fællesture, hvor det sociale samvær er i fokus, og denne donation går til en bustur for foreningens medlemmer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kol-Optimister
Støttet beløb
15.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er pt. 65 personer der følger træningen så godt som de nu kan.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en vidunderlig bustur til Mandø. Der var 43 kol-optimister der var med på turen. Vejret var med fuld solskin hele dagen. Vi havde en guide der var med os rundt og forklarede en masse omkring øen, indbyggerne, kirken osv. Dagen blev afsluttet på øen med en gang spisning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den helt rigtige.