Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Café Husker du?

Café Husker Du?

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Café Husker Du?
Støttet beløb
30.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen kan vel kun opgøres på fremmødet, der som sagt er stabilt. Desuden er det vores opfattelse at caféen er rimelig kendt i kommunen, da vi har god presse med omtale af vores arrangementer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål var at styrke interessen for caféen, således at vi fik flere gæster samt at få slået caféens eksistens fast. Vi har via projektet løftet det gennemsnitlige besøgstal fra 25-30 personer til 45-50 personer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden har vi prøvet med forskellige indslag, bl.a. billedforedrag o.l. Men vi er i samråd med ledelsen af vores dagcenter kommet til den erkendelse, at programmerne skal indeholde musik og sang (samt gerne fællessang) for at fastholde de dementes interesse.