Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Café Oasen

Silkeborg Oasekirke

Om donationen

Silkeborg Oasekirke er en luthersk frimenighed på folkekirkeligt grundlag, som har mange indsatser for socialt udsatte borgere. Frimenigheden afholder blandt andet arrangementer ved jul, påske og i sommerferien, ligesom de tilbyder praktisk hjælp i hjemmet, økonomisk rådgivning, kontaktfamilier til flygtninge, familiehjælp til sårbare gravide og vandreture med mentor eller besøgsven. Med denne donation ønsker Silkeborg Oasekirke at åbne Café Oasen, som skal være et dagtilbud for udsatte og/eller ensomme kvinder i Silkeborg. Formålet med dette projekt er at give disse kvinder støtte, rådgivning og motivation til at mestre deres liv og overkomme de problemer, de måtte have. Caféen vil være åben en gang om ugen i tidsrummet 10 til 14, så kvinderne har mulighed for at komme alene uden deres børn. Derudover vil det være muligt for kvinderne at få besøg af projektlederen uden for caféens åbningstider. Det er planen, at caféen åbner i efteråret 2017.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Silkeborg Oasekirke
Støttet beløb
434.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkes med at forankre cafeen som en del af kirkens faste aktiviteter. Kvinder hører om det både fra kommunale sagsbehandlere og andre frivillige aktører. Vi har en solid frivillig stab, ledt af projektleder i samarbejde med kirkens diakonale leder. Det er ikke lykkes at skabe økonomisk forankring. Vi konstaterer at forankringen af cafeen i kirken, måtte prioriteres før eventuelle sponsoraftaler kunne forventes at komme i hus.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tilbyder frivillig deltagelse i livsmestring i vores "stillerum". Ikke fordømmende snak om god livsstil og sundhed i vores "hjerterum" . Flere er lykkes med jobpraktikker hos os eller med vores støtte, i samarbejde med kommunen. Mange er synligt mere positive , livsglade og motiverede i dagligdagen for at skabe forandring. Mange har deltaget i andre af vore sociale tilbud. Vi ser større trivsel blandt kvinderne, som igennem relationer - også på tværs af kulturer, bryder med isolation.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have prioriteret tolkning tidligere i projektperioden. Vi har det nu, og ser hvor vigtigt det er for fællesskabet alle imellem. Vi opdagede hurtigt at foredrag var alt for distancerende, så vi skabte 'Stillerummet' til frivillig gruppe dialog. Sundhedssnak satte negative følelser i gang, så vi skabte 'Hjerterummet' til snak om livsstil. Det fungerede ikke med deltagelse i madlavningen pga sårbarhed, men i stedet gav vi kvinderne andre måder at byde ind på ved særlige lejligheder.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle