Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Café ODA Odense, udvikling

Angstforeningen

Om donationen

Flere hundrede tusinde mennesker i Danmark lever med angst, depression, bipolar lidelse eller OCD – 20.000 af disse bor i Odense Kommune. Personer med disse sygdomme har ofte alvorlige problemer med at håndtere deres hverdagsliv. De har tendens til at isolere sig og miste fodfæste i samfundet – både i deres private sociale liv og i forbindelse med uddannelse og arbejde. Café ODA Odense, der er målrettet netop denne sårbare gruppe, har siden sin åbning i 2014 vist sig at være et godt tilbud til målgruppen, der ellers normalt ikke benytter sig af tilbud på området. Denne donation skal bruges til at fortsætte driften af caféen, så gæsterne fortsat kan opleve tryghed, fællesskab og udviklingsmuligheder gennem et rummeligt sted, hvor der ikke findes tabuer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Angstforeningen
Støttet beløb
450.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udover at forankre projektet direkte i forhold til målgruppen, tilstræber vi at forankre projektet lokalt, blandt andet via samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Læs eventuelt mere i ”Status 2018”. Odense Kommune har bevilliget caféen penge fra § 18 midler to gange og organisationer og forretninger har sponsoreret møbler, events m.m. Senest har vi modtaget bidrag fra en lokal Odd Fellow Loge og fået nye stole i caféen fra en nyetableret FDB butik i Odense, via Frivilligcenteret i Odense.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle af målene for gæsternes recovery processer kan være vanskelige at dokumentere, da gæsterne kan komme og gå efter behov, og de kan være anonyme i caféen, hvorfor vi ikke har deres kontaktinformationer i formaliseret udgave. Det er helt nødvendige forudsætninger for, at nogle fra caféens målgruppe vover at benytte sig af et tilbud i det hele taget. Men det betyder, at vi ikke nødvendigvis ved, hvorfor gæster ophører med at komme i caféen. Vi ved dog fra en undersøgelse fra 2018 og fra gæsters udsagn, at mange kommer videre fra forløb med besøg i caféen til en anden form for samfundsmæssig tilknytning og dertil hørende netværk, f.eks.: praktikpladser, frivilligt arbejde, studier o.l. Vi kan iagttage, at gæster deltager aktivt i praktiske opgaver og med ideer for caféens drift, når de er kommet gennem et stykke tid. Det vil sige, at vi ser, at der for langt de fleste gæster sker en positiv, individuel udvikling, når de er i caféen / er kommet jævnligt i caféen. Mange gæster får en relation til de øvrige gæster, som de møder i caféen. En del gæster mødes i mindre grupper om forskellige aktiviteter udenom caféen. Disse forhold afspejles også i en undersøgelse, vi foretog i 2018. Vi vurderer, at projektet mål på kort, mellemlangt og langt sigt opfyldes. Det har haft en meget stor betydning for caféens drift og udviklingsmuligheder, at caféen har fået tilført fondsmidler fra TrygFonden for to år ad gangen samt at kunne få lov at strække beløbene over tid, når caféen har fået tilført midler fra anden side. Det har gjort det muligt at planlægge aktiviteter i caféen mere langsigtet, og det har samtidig givet mange gæster en større tryghed, som altid udfordres i ansøgningsperioder. Projektets oprindelige mål var at have 40 forskellige besøg af gæster pr. måned. Caféens status på målinger i 2018, viser, at caféen i gennemsnit pr. måned havde 77 forskellige besøg, altså næsten dobbelt så mange som forventet. I juni 2019 har caféen 10 frivillige medarbejdere. Af disse har 5 (50 %) en baggrund med problematikker svarende til caféens målgruppes, og 2 (20 %) startede i caféen som gæster. Vi har desuden aftale om, at en praktikant med problematikker som målgruppens, kan komme i en erhvervs-afklarende praktik fra august 2019. Se desuden ”Status 2018”

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at vores mål er godt opfyldt og må derfor antage, at de valgte aktiviteter har passet til målene. Da alle aktiviteter udvikles i samarbejde mellem gæster, frivillige og projektleder er der fremtidigt sikret udvikling af aktiviteter, der passer bedst muligt til formulerede målsætninger.