Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Calcium til Hjertestop

Præhospitalet, Region Midt

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om calcium i tillæg til standardbehandling kan hjælpe med at genvinde tilstrækkeligt blodkredsløb hos patienter med hjertestop uden for hospital. Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital, og kun 16 pct. overlever udover 30 dage. Forskerne vil teste, om behandling med calcium givet direkte i blodåren kan forbedre patienternes mulighed for at overleve til et godt liv. Calcium bruges allerede i dag i nogle tilfælde under behandlingen af hjertestop, da det har en positiv virkning på blodtrykket og hjertets sammentrækningskraft, men der er ringe evidens for den egentlige effekt. Det primære formål med projektet er at undersøge, i hvilket omfang patienten umiddelbart genvinder tilstrækkelig blodcirkulation, mens det sekundære mål er at undersøge overlevelsen efter 30 dage uden alvorlige neurologiske skader. Calcium er billigt og allerede tilgængeligt i lægeambulancerne, og hvis forsøget viser, at calcium kan hjælpe hjertestoppatienter, kan behandlingen hurtigt tages i brug.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Præhospitalet, Region Midt
Støttet beløb
295.050 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer fortsat opdateringer af de internationale guidelines på området, hvor der kunne komme en ændring af retningslinjerne for at give calcium under hjertestop. Dette er altafgørende for, at resultaterne skal have en global indvirkning på andelen af patienter, der modtager calcium under hjertestop.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Calcium til Hjertestop-projektet blev afsluttet i april 2021. Forsøget blev stoppet tidligt, da der var tegn til at gruppen, som modtog calcium under hjertestop, klarede sig dårligere end placebo-gruppen. Dette resultat er vigtigt, da vi ved at mange patienter i dag modtager calcium under deres hjertestop. Et stop af denne praksis kunne føre til øget overlevelse. Hovedartiklen blev publiceret i JAMA. Herudover er endnu en artikel publiceret i Resuscitation og en tredje er under peer-review.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var af højeste metodiske kvalitet til at besvare forskningsspørgsmålet.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart