Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Camouflage af døre

Kaas Plejecenter, Jammerbugt kommune

Om donationen

På Kaas Plejecenter bor 22 demensramte borgere. Plejecentret har lange gange, hvor borgerne kan gå, men det skaber ofte uro hos de demensramte, da de skal forholde sig til mange mennesker og mange indtryk. Med donationen kan seks døre blive camoufleret med folie med et motiv, fx af et vandfald, så borgerne ikke forbinder dørene med noget, de skal åbne og gå igennem. Derved opnås mere ro og tryghed for dem.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kaas Plejecenter, Jammerbugt kommune
Støttet beløb
8.832 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er fuld tilfredse

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fuld tilfredsstillende

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej