Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cardiac Arrest and excercise

Københavns Universitet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Om donationen

Donationen går til et studie, der skal evaluere årsager og omstændigheder omkring hjertestop i forbindelse med sport for at forbedre muligheden for korrekt behandling og øget overlevelse. Mennesker, der dyrker fysisk aktivitet, er markant mindre udsatte for at dø af hjertekarsygdom end mindre fysisk aktive. Men for et fåtal af mennesker er der en let forøget risiko for hjertestop, når de presser deres krop til maximal puls. Der findes internationalt få og mindre studier, som er svært sammenlignelige, men de peger dog på, at hjertestop i forbindelse med træning og sport er ret sjældne og heldigvis præget af en meget højere overlevelse end andre hjertestop. Med denne donation ønsker forskerne med afsæt i data om hjertestop i Danmark siden 2016 at undersøge samtlige hjertestop, som kan relateres til idræt og træning for at afdække, hvor mange hjertestop der sker i forbindelse med træning og sport, og hvordan de forløber sammenlignet med andre hjertestop. Det vil tilføre opdateret viden på området og bidrage til kommende indsatser for at bedre overlevelsen ved hjertestop i relation til sport.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Støttet beløb
290.370 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i det præhospitale med rigtig god effekt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke færddig gjort projektet endnu idet Signe Larsen som har fået del i midlerne til at lave projektet er på barsel

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var ikke vanskeligt at se på data, det er var vanskeligt er at relatere det til den øvrige virkelighed.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart