Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Civilsamfundets journalistik

Altinget.dk ApS

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Altinget.dk ApS
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Børn, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt i vej med at forankre projektet. Opbakningen til og anvendelsen af Altinget civilsamfund er forankret i overvældende grad. Det er lykkedes at opbygge så stor en interesse for den journalistiske dækning af civilsamfundet, at vi tror på, at det kan blive økonomisk selvbærende i kraft at indtægter fra salg af abonnementer og annoncer, suppleret af sideløbende indtægter fra live-events, konferencer og netværk. Vi har udfyldt et journalistisk tomrum og opbakningen til vores journalistik er væsentlig, hvilket også fremgår af vedlagte brugerundersøgelse. Den økonomiske forankring er derimod ikke helt på plads. Vi forventer, at Altinget: civilsamfund vil give et betydeligt underskud i år 1 og et mindre underskud i år 2, hvorefter det er vores forventning, at portalen vil løbe rundt i år 3. Årsagen til underskuddet skyldes blandt andet, at vi ikke har fokuseret på salg i projektperioden, hvor vi har fået støtte fra TrygFonden og Realdania, hvor det var et krav at projektet var tilgængeligt gratis. Vi har derimod fokuseret på den redaktionelle udvikling, implementering og udvikling af forretningsmodel (der som sagt tyder på break even i år 3 efter projektperioden). Arbejdet med forankring kom desuden til udtryk ved afholdelsen af Civilsamfundets Fællesdag. En dag med stor opbakning, hvor begejstringen for projektet var tydelig: https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/faellesdagen-i-levende-billeder

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trygfonden og Realdania stod for finansieringen af projektet. Efter første år udsendte "Civilsamfundets Journalistik" - eller "Altinget: civilsamfund", som blev projektets navn, allerede 6716 nyhedsbreve. Efter andet år steg antallet til 9361. Ved afslutningen af den treårige projektperiode nåede tallet op på 11240 udsendte nyhedsbreve pr. publication. Projektets formål er at gøre det lettere for organisationer og foreninger at orientere sig i det øvrige civilsamfund. Altinget: civilsamfund udkommer ugentligt med forskellige perspektiver igennem vores journalistik, som bidrager til netop dette. En målsætning har været, at Civilsamfundets Journalistiks konkrete produkt skulle være tredelt i hhv. 1) journalistisk materiale bestående af nyheder, portrætter, analyser, interview, baggrund og reportager, 2) servicestof bestående af navnenyheder, arrangementskalendre, fondsoversigter og forskningsresultater, 3) debatartikler med bidrag fra alle tænkelige typer af aktører i civilsamfundet. Altinget: civilsamfund har udkommet alle ugens fem dage: - Mandag med et overblik over de væsentligste begivenheder for og fra civilsamfundet; - Onsdag med guides og andre konstruktive artikler fra Civilsamfundets Videnscenter (separat projekt støttet af Tuborgfondet); og - tirsdag, torsdag og fredag med egenproducerede nyheder, interview, baggrundsartikler samt klummer og debat. Journalistikken afdækker hver uge forskellige facetter af det danske civilsamfund. Desuden findes der navnenyheder og arrangementskalendre på hjemmesiden. OBS: Af projektbeskrivelsen fremgår en tidsplan, som indeholder en liste over halvårlige tema-pakker, som Civilsamfundets Journalistik skulle levere. Det blev besluttet på et styregruppemøde, at temaerne skulle spredes over alle tre år i stedet for at skulle behandles i halvårlige pakker. Dette har givet bedre mulighed for at dække temaerne, når de har været aktuelle. Under projektperioden har vi siden lanceringen i september 2015 udgivet følgende omfang på Altinget: civilsamfund: Hovedartikler 964 Navneartikler 1189 Kalenderartikler 1222 Debatartikler 417 Civilsamfundets ABC 61 Mandagstræneren 49 Det filantropiske hjørne 45 Kort nyt 37 Holdning/kommentar 12 Medborgerland 10 Andet 71 I alt 4077 redaktionelle enheder. -

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores primære fokus har været den nyhedsdækning, der har fundet sted på vores egen portal, der – som tidligere nævnt – i løbet af projektperioden er blevet en samlende arena for folk, der interesserer sig for civilsamfundet. Herudover har vi været meget aktive på sociale medier – i praksis gennem Altinget: civilsamfunds Twitter-profil og Facebook-side samt portalredaktør Carsten Terps LinkedIN-profil. Til sammen har det medført, at vores artikler er kommet bredt ud. Vi er godt tilfredse med de virkemidler, vi har valgt, og den effekt, vi har haft – ikke mindst set i lyset af at vi undervejs er blevet opmærksomme på, at potentialet er endnu større, end vi troede fra begyndelsen og som følge heraf har øget vores udgivelsesfrekvens fra tre til fire gange om ugen. Hertil kommer, at vi har fået en aflægger af projektet, Civilsamfundets Videnscenter, som udkommer en gang ugentligt med guides, værktøjer og konstruktive historier fra og til civilsamfundet.