Søg støtte

Søg

Selvevaluering

CSV Kognitionstræning

Center for Specialundervisning for Voksne

Om donationen

Mennesker med hjerneskader kan træne deres kognitive færdigheder og strategier gennem Virtual Reality, og denne donation skal gå til at skabe et fuldt funktionelt og skalerbart træningsmiljø – i dette tilfælde et supermarked – hvor brugerne kan træne deres kognitive færdigheder og strategier. Projektet skal således bruges i den kognitive rehabilitering og give voksne med en hjerneskade mulighed for igen at mestre deres egen tilværelse og på sigt gøre dem til aktive borgere i samfundet igen. Indsatsen sigter også mod, at den hjerneskadede lærer nye strategier, der kan kompensere for følgevirkninger som hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne, manglende overblik og træthed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Center for Specialundervisning for Voksne
Støttet beløb
194.500 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Internt på CSV indgå VR Cognition som en fast del af undervisningen på de to tilbud, der er kognitiv rehabiliterende. Odense kommuner har også vist interesse og hvor vi har tilbudt sparring ift. VR. Når VR Cognition står endeligt færdigt ved projektet afslutning, vil vi invitere interessenter til fremvisning af projektet og udbyde et kursus til undervisere med fokus på den didaktiske anvendelse af programmet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgerne har alle givet udtryk for at træning via programmet er spændende. og motiverende. De fleste af borgerne har givet udtryk for, at strategierne er lettere at forstå og arbejde med når det er via programmet end papirs opgaver. At det giver mere mening fordi det er meget konkret. En enkelt borger har også givet udtryk for, at netop fordi det er så konkret som et supermarked, så kan der være svært, at bruge de nye strategier, når man selv bruger nogle andre, når man køber ind. Erfaringen viser p.t. at det kan være lettere for ny-ramte at oparbejde nye strategier hurtigere end borgere med en ældre skade.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i høj grad på forhånd en fornemmelse at hvad platformen skulle kunne, og hvordan platformen skulle udformes for at dette output kom ud på den rigtige måde. De første to faser tog lidt længere end ventet og vi kunne med fordel have fokuseret endnu mere på dataanalyse på et tidligere tidspunkt. Dette kunne i højere grad have sikret tid til at undersøge hvilke didaktiske (læringsmæssige) tiltag der skulle til, for at borgeren løbende fik den rette fornemmelse for formål, men også at underviseren kunne beskrive borgerens progression optimalt. Da platformen ikke fandtes på forhånd og den måde at undervise på er helt ny og ikke efterprøvet, mener vi, at den refleksion og de konklusioner vi har måttet igennem nok ikke kunne være foretaget meget anderledes.