Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykelleg for alle

Cyklistforbundet

Om donationen

Siden 2008 har Cyklistforbundet arbejdet med konceptet "Cykelleg", hvor børn leger sig til større sikkerhed på cyklen gennem en række særligt udviklede lege med fokus på balance og motorik. Som en del af konceptet indgår en bog med 20 cykellege samt flere instruktionsvideoer. Denne donation skal bruges til at revidere og videreudvikle cykellegematerialerne, så voksne og professionelle fortsat kan blive inspirerede til at lave cykellege og øve cykelsikkerhed med børn i alle aldre.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Cyklistforbundet
Støttet beløb
600.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cykelleg bliver løbende forankret gennem vores forskellige børnekampagner, presse og vores generelle kontakt med cykelmiljøet. Foreløbige konkrete tiltag tæller blandt andet: • Vores 40 lokalafdelinger har allerede vist stor interesse for bogen, da den blev præsenteret på Cyklistforbundets landsmøde i oktober 2017, og ønsker at bruge den aktivt i deres arbejde. • ’20 Cykellege’ indgår som et element i vores børnehavekampagne, som vi åbner for tilmelding for ultimo november. • ’20 Cykellege’ bliver præsenteret i næste udgave af DLO’s – Daginstitutionernes LandsOrganisations magasin BørnsHverdag, som henvender sig både pædagoger og forældre. • I efteråret aktiverer vi vores store netværk i kommunerne, så de bliver opmærksomme på bogen og kan tænke den ind i deres kommende aktiviteter. • Selve markedsføringsindsatsen har vi planlagt i foråret, hvor det vil være mere naturligt at tage cyklen frem end nu hvor vinteren nærmer sig. • Bogen, der nu har ekstra fokus på cykelleg i undervisningen, vil også blive formidlet som led i vores skolekampagne Alle Børn Cykler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at indfri målet med projekt og opfylde efterspørgslen efter tidssvarende cykellegemateriale har vi gjort følgende: Bogen ’20 cykellege’ • Bogens grafiske udtryk er revideret, så det er mere tidssvarende og samtidig appellerer bredere på tværs af målgrupperne fra vuggestue- og børnehavepædagoger til skolelærere, samt forældre til børn i alderen 2-12 år. • Nogle af legene er blevet slået sammen, mens andre er udskiftet og erstattet med helt nye lege. • Præsentationen af legene har fået et løft, så der nu er afsnit, der giver forslag til, hvordan man enten kan forenkle eller udvikle legen, så man kan tilpasse den til yngre eller ældre børn, samt ideer til hvordan man kan lave en variation af legen og fx tilpasse den til et undervisningsforløb. • Udvikling af tre ikoner, der viser ’aldersgruppe’, ’antal børn’ og ’egnet til brug i undervisningen’. • Fokus på cykelleg som undervisningsmateriale: Nogle af legene er highlightet som værende særligt egnede til brug i undervisningen. • De nye tiltag gør cykelleg lettere at gå i gang med og tilpasse til en specifik gruppe af børn og viser, hvordan man kan justere legene til at passe forskellige børnegrupper i både størrelse, alder og færdigheder. Cykellegevideoer • Videoerne har fået mere karakter af ’instruktionsvideo’ end de tidligere og forklarer med både voice-over, grafik og professionelt optagede billeder, hvordan de forskellige lege skal udføres. • I hver video bliver der givet tips til, hvordan legene kan tilpasses forskellige grupper af børn, samt hvad man skal være særligt opmærksom på ved de enkelte lege. • Videoerne viser cykelglæde og inspirerer seeren til selv at gå i gang. Cykelleg.dk • Cykelleg.dk har fået et helt nyt layout, bygget over en informationsarkitektur med fokus på at understrege at cykelleg henvender sig til både forældre, institutioner og skoler. Derved gøres op med opfattelsen af, at cykelleg kun er for de mindste. • På det nye cykelleg.dk finder man også cases med institutioner og skoler, der på forskellige måder har sat cyklen på dagsordenen, og som skal inspirere til, at endnu flere vil tage cykelleg til sig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cykelleg kan være svært for udenforstående at forstå og turde give sig i kast med, da det kan virke komplekst og uoverskueligt, især i institutionerne, hvor pædagogerne tit er pressede på tid. Men vi har erfaring med, at når først man har set cykelleg ’i aktion’, så får man lyst til selv at prøve det. Med projektets tre indsatsområder har vi tilrettelagt en pakke, der hver især og samlet opfylder et behov hos alle, der har lyst til at beskæftige sig med cykelleg - både som ny og garvet. På websitet finder man information og inspiration til, hvordan man kommer i gang. Bogen fungerer som en manual til hvordan legene skal udføres. I de tilhørende videoer oplever man stemningen, glade børn og voksne og får samtidig en mere visuel opskrift på, hvordan man leger. Sammen giver de tre elementer brugeren de nødvendige redskaber til selv at komme i gang - eller få ny inspiration til hvordan, man kan lege.