Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykelprojekt 2018

Dansk Flygtningehjælp, Netværksgruppen i Gentofte

Om donationen

Netværksgruppen i Gentofte, en forening under Dansk Flygtningenet, arbejder for at hjælpe nye flygtninge i Gentofte Kommune med bl.a. dansk og lektiehjælp. Flygtningene får også uddelt brugte cykler, og denne donation skal gå til istandsættelse af 161 cykler samt indkøb af et tilsvarende sæt låse, lygter, reflekser og cykelhjelme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Dansk Flygtningehjælp, Netværksgruppen i Gentofte
Støttet beløb
100.000 kr., år 2018
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En betydelig del af de 18 - 40 årige med flygtningebaggrund bruger udelukkende cyklen som transportmiddel og er afhængige af, at den fungerer er tegn på forankrng At stort set alle flygtninge (børn og voksne) der kommer til Gentofte får udleveret en cykel og bruger den og flokkes i cykelværkstedet for at få deres cykel til at fungere bedst muligt og ser flot ud betragter vi som en forankring, der holder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem Netværksgruppens cykelprojekt er der i 2018 udleveret 177 brugte istandgjorte cykler til kvinder, mænd og børn. vi har ud over repareret eller udskiftet 70 cykler. (typisk på grund af slitage (dæk, slanger, kæder, kabler) , men også kasseret og erstattet på grund af generel nedslidning. Vi reparerer gerne og får ofte ejeren til at hjælpe til, så vedkommende lærer og bedre kan klare tingene selv næste gang. Vi reparerer kun cykler, som er udleveret i cykelprojektet. Vi skal ikke konkurrere med omliggende cykelværksteder. Alle nytilkomne flygtninge, der har ønsket at få en cykel har fået en. Vi har skabt stor opmærksomhed om regler og sikker kørsel. der er i årets løb ikke sket alvorlige uheld med cyklerne. Vi har ikke i det forløbne år konstateret at vore brugere har været involveret i trafikuheld.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er opmuntrende, at vi fortsat får foræret så mange cykler fra private og boligselskaber ikke bare i Gentofte kommune, men også fra de omkringliggende kommuner. Det er en betingelse for vores projekt. Trygfondens støtte til indkøb at reservedele og sikkerhedsudstyr er ligeledes en betingelse for at projektet kan fungere. Vi bruger i gennemsnit 500 kr. pr. cykel til reservedele. Den kompetente arbejdskraft på værkstedet er omdrejningspunktet. Det har de seneste år været flygtninge, der har brugt deres fritid efter arbejdstid og i weekender og sat en ære i at støtte et projekt, der skaber glæde for så mange af deres ligestillede. De oplever i høj grad anerkendelse og taknemmelighed. De er med deres medbragte sprogkundskaber medvirkende til at sikre de nye cyklisters forståelse af cyklen og dens brug.