Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykler til flygtninge

Netværksgruppen i Gentofte

Om donationen

Netværksgruppen i Gentofte, der er en frivillig forening under Dansk Flygtningehjælp, hjælper flygtninge til en hurtig integration blandt andet via tilbud om en dansk kontaktperson, lektiehjælp, samtaler på dansk, cykler og cykelkurser. Tidligere har cyklerne været doneret af borgere i Gentofte, der efterfølgende er blevet sat i stand og udleveret til flygtningene. En cykel bidrager til en nem og billig måde at komme til skole og udføre andre gøremål. Det har indtil videre været et succesfuldt projekt, men den øgede stigning i antallet af flygtninge har presset projektets ressourcer. Donationen fra TrygFonden går til istandsættelse af 200 cykler med lygter, lås og reflekser samt anskaffelse af 200 cykelhjelme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netværksgruppen i Gentofte
Støttet beløb
166.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flygtningene er stolte af deres cykler. De udvælger meget nøje deres cykel blandt mange. Cyklen bliver gået efter, og de får den udleveret til prøvekørsel. Når alt er i orden, kvitterer modtageren, så vi ved, hvem, der har modtaget cyklen. Er der brug for reparationer vender modtageren tilbage. Vi lærer dem at lappe og justere, men reparerer, hvis det er nødvendigt. Det betyder, at vi løbende har kontakt til cykelmodtagerne. Der er altid livlig snak, hjælpsomhed og godt humør i cykelværkstedet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vanskeligt at vurdere, hvor sikre flygtningene er i trafikken, men der er blevet undervist i sikkerhed på cykel, derfor er scoren på 8. Alle andre mål er nået.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De i vores ansøgning beskrevne aktiviteter for cykelprojektet har holdt fuldstændig.