Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling for alle

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen

Om donationen

Lavuk Stjernen har forskellige aktivitets- og samværstilbud for handicappede borgere, og de har på nuværende tidspunkt 175 brugere. Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen ønsker med denne donation at anskaffe en kørestolscykel, en parcykel og en rickshaw, der vil gøre det muligt for Lavuk Stjernens brugere at komme ud at cykle. Turene skal foregå sammen med en frivillig eller pårørende af hensyn til trafiksikkerheden. Foreningen vil desuden afholde en række sociale arrangementer for de frivillige, hvor der sættes fokus på cyklernes muligheder, og har derudover planer om at invitere alle handicapcykler i København til en fælles ekskursion.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Støttet beløb
173.450 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
CUAs bookingsystem understøtter ikke den situation at flere matrikler deler en cykel. Det har derfor vist sig umuligt ad den vej at forankre administrationen lokalt - al booking må fortsat gennem projektlederen og der er en vis usikkerhed omkring koordinering af cyklernens fysiske placering, som har beværlig- og nogle steder umuliggjort tanken om, at frivillige piloter mere eller mindre spontant kommer forbi til en cykeltur.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cykelaktiviteterne har generelt medført en øget kvalitet i hverdagen for brugerne af Lavuk Stjernens fire dagtilbud. I sommerhalvåret har de været på farten flere dage om ugen - i de koldeste måneder mindre (dog cykler det nye dagtilbud, Lærkevej 1. sal, for 10 unge med autismediagnoser stort set dagligt på fun2go cyklen) - alt i alt rammes målsætningen om ugentlige cykelture nogenlunde. Samarbejdet med frivillige piloter vurderes positivt. Vi har dog rekrutteret færre frivillige end håbet. Et enkelt dagtilbud (Dagtilbuddet Lærkevej) har endnu ikke erfaringer med frivillige piloter, da brugerne er ængstelige, og medarbejderne vurderer, at der er behov for at introducere cykelaktiviteten med kendte medarbejdere først. De øvrige tilbud har mellem 1 og 6 frivillige piloter gennem bookingsystemet og derudover er cyklerne flere gange brugt af frivillige kulturformidlere til fællesture og kulturelle oplevelser (herunder flere ture til Statens Museum for Kunst, byvandringer på cykel og deltagelse i Copenhagen Pride parade). Enkelte borgere har lånt cyklen med deres pårørende. Derudover har borgere og pårørende kunnet cykle sammen til foreningsarrangementer som markedsdage, musikcafeer, idræts-, sejler- og badedage. I dagtilbuddet Lærkevej er især tre borgere med diagnoser indenfor autismespektret glade for Fun2Go cyklen, som betyder at de kommer ud blandt andre mennesker og får en positiv respons på deres færden i byrummet - cyklerne afstedkommer smil, vink og positiv nysgerrighed fra forbipasserende. Som ventet har det været en udfordring at dele tre cykler mellem borgere og frivillige på fire matrikler - samtidig er det vigtigt at alle cykler er i brug - vi vurderer at en udvidelse med yderligere tre cykler ville være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Låne-/bytteøkonomi Vores frivillige i foreningens andet projekt "frivillig kulturformidling til voksne med handicap" har arrangeret et antal fælles heldagsture med udgangspunkt i cyklerne, som har været helt fantastiske - i den forbindelse har vi enkelte gange lånt os til flere cykler på udflugtsdage. Et enkelt af Lavuk Stjernens aktivitets og samværstilbud har de seneste måneder fundet ud af at låne cykler fra et eftermiddagstilbud som de også deler lokaler med. Vi har også selv udlånt vores cykler til Cykling uden alder (CUA) og Botilbuddet Musvågevej i forbindelse med arrangementer. Den mulighed kunne vi med fordel have tænkt mere ind fra starten og i hverdagen, da det unægteligt har været en begrænsning, at vores egne tre cykler skal deles mellem fire matrikler, samt at der på nogle af disse er begrænset mulighed for cykelparkering. Fordelen ved at starte med bare en af hver type cykel er, at vi nu har en god ide om, hvilke cykler der er mest efterspørgsel efter. Vi ønsker på den baggrund at udvide projektet med flere cykler i nærmeste fremtid.