Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling for alle - hele livet

Brønderslev Kommune

Om donationen

Med donationen kan Botilbuddene Nordstjernen og Sirius anskaffe en ladcykel til kørestolsbrugere og en rickshawcykel. Dermed kan beboerne, som er voksne med vidtgående handicaps og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, komme ud at opleve lokalområdet og få hyggelige oplevelser med personalet og frivillige cykelpiloter.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Brønderslev Kommune
Støttet beløb
80.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Planen er at flere medarbejdere skal læres op i at benytte cyklen, så brugen af cyklen bliver en fast del af den daglige praksis. På handicapområdet i Brønderslev Kommune har vi 3 medarbejdere udpeget som sundhedsambassadører. Tanken er at disse får det primære ansvar for cykelaktiviteterne understøttes fremover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indtil videre kun realiseret midler til at indkøbe en cykel. Derfor har det ikke været muligt at indfri projektets succeskriterier endnu. Vi arbejder dog fortsat på at udbrede kendskabet til cyklen blandt medarbejdere og pårørende vi påtænker at rekruttere som frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som før nævnt har vi kun realisteret en cykel og skal vi virkelig kunne lykkes med projektet, er det afgørende at vi får en cykel mere. Så kan der i højere grad skabes nye fællesskaber på tværs, da flere borgere og frivillige kan deltage i cykel-aktiviteterne.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv