Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling og fællesskaber

Plejeboligerne Boruphøj, Køge Kommune

Om donationen

Plejeboligerne Boruphøj er et plejehjem med 30 boliger og borgere med forskellige handicaps. Denne donation går til en rickshawcykel, der skal give beboerne mulighed for at komme ud på tur i lokalområdet og få både frisk luft og gode sociale oplevelser. Cyklen har plads til to personer foruden cykelchaufføren, der vil være en fra plejehjemmets netværk af frivillige.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Plejeboligerne Boruphøj, Køge Kommune
Støttet beløb
41.625 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
alt lykkes og cyklen benyttes dagligt ( alle hverdage) De friville skal vi nok få med når det er muligt igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået opfyldt behovet til borgerne i høj grad.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle vores aktiviteter har kunnet blivet opfyldt på nær inddragelse af de frivillige. Dette kunne ikke lade sig gøre pga. covi-19. Inddragelse af de frivillige lægger der en plan for så snart at mulighed er der dvs. når frivillige kan komme tilbage.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet