Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling som genvej til venskab

Aabenraa Kommune

Om donationen

Donationen er et tilskud til en rickshawcykel og en kørestolscykel, så frivillige kan tage 40 ældre, som bor i eget hjem og er ensomme, på cykeltur i lokalområdet. Turene skal give de ældre mulighed for at opleve naturens skiftende årstider og få nogle hyggelige timer sammen med de frivillige.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Aabenraa Kommune
Støttet beløb
82.750 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været og vil fortsat være forankret i Aktivitet og Forebyggelse, med netværkskoordinatoren som tovholder. Tovholder for de løbende cykelaktiviteter er en lokal frivillig cykelpilot, som dog støttes af netværkskoordinatoren.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået rigtig godt gang i taxa-cyklerne i Tinglev. Vi har tre cykler nu; én købt af midler fra jer i TrygFonden, én købt af midler fra Socialstyrelsen, og én som vi har udlånt fra hjemmeplejen. Vi har fået et velfungerende netværk på 10 frivillige cykelpilot, som primært er pensionerede mænd, der holder sig i gang ved at cykle. Vi har fået et godt samarbejde med hjemmeplejen og plejehjemmet, som tilmelder ældre borgere til cykelturene. På turene er de ofte 2 cykler afsted sammen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået følgende af projektets mål/gennemført aktiviteterne: 1) Formalisere samarbejdet med hjemmeplejen og plejehjemmet 2) Indkøb af rickshawcykel og kørestolscykel 3) Rekruttering af frivillige 4) Oplæring af frivillige 5) Opstart af cykelaktiviteter 6) Etablering af pilotnetværk 7) Løbende evaluering af arbejdsgange og samarbejde med piloter og hjemmeplejen/plejehjem Vi har endnu ikke opnået: 8) Udrulning til flere lokalområder. Dette vil vi arbejde på i 2024 og indkøbe flere cykler

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår