Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling uden alder

Humletoftens Plejecenter, Haderslev/Øsby Plejecenter, Haderslev

Om donationen

Humletoftens Plejecenter og Øsby Plejecenter har frivillige personer tilknyttet centret, som cykler ture med beboerne. Med donationen får Humletoftens Plejecenter et tilskud til indkøb af en ny el-ladcykel, mens Øsby Plejecenter kan indkøbe et nyt el-system inkl. batteri til deres el-cykel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Humletoftens Plejecenter, Haderslev/Øsby Plejecenter, Haderslev
Støttet beløb
57.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
100 procent

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg fik meddelelse om TrygFonden havde givet 57.000 den 16.6. (Ansøgning var på 71.000. De resterende 14.000 søgte jeg ved Spar Nord den 13.7. - men fik afslag den 22.9. Derefter søgte jeg en aktivitetspulje fra Covid19., som kom til udbetaling den 1.11. Hele denne tidslinje medførte til at cyklen først blev bestilt til overdragelse den 10.11. Målet er indfriet, men pga. et koldt efterår og med blæst og regn har vi ikke benyttet cyklen optimalt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået en cykel som er så fantastisk. Alle piloter har taget en prøvetur på den. Det er rickshaw'ens Rolls Royce...

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår