Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling uden alder

Plejehjemmet Lotus

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejehjemmet Lotus
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen er i høj grad blev anvendt at forskellige personaler, herunder terapeuter, sosu-hjælpere og sosu assistenter, og ikke kun vores aktivitetsmedarbejdere. Desuden har der været stor forespørgsel fra pårørende, da vi har cyklen stående i indgangspartiet, så alle besøgende bliver opmærksomme på at vi har en cykel til rådighed. Aarhus Kommune har desværre i mellemtiden skåret ned på oplevelsesmedarbejderne, hvorfor det ikke har været muligt at inddrage dem i projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen har givet har gjort det nemt for både personalet og pårørende, at tage deres kære med på en cykeltur i området. Flere beboere har givet udtryk for at det er fantastisk at have muligheden for at komme ud og cykle. "det har jeg jo ikke gjort i mange år". En anden beboere udtrykte at hun følte sig helt "flyvende" efter at vi havde været på en cykeltur i parken. Det mærkes tydeligt på beboernes humør (og derved også evnen til at samarbejde), når de har været med ud og cykle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har været helt rigtige ift. at nå vores mål. Cyklen gør det muligt at komme hen til en skøn park, på hvor man kan cykle en rundtur. Her får beboerne mulighed for at komme tæt på træer, busker og blomster hvilket anledning til en masse snakke.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår