Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling uden alder - Banebyen

Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi er godt begyndt men mangler lige det sidste. der er mange der har fået en ny rolle og skal blive tryg ved den. Det skal nok komme.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre oplevet at vores frivillig tovholder, har haft en længere varig periode med sygdom men vi er kommet igennem og skal nu finde en ny. Vi har lagte en strategi omkring det kommende forløb. vi tror bestemt vi finder en ny. Som sidegevinst har vi indledt et samarbejde med Danske Bank omkring ansatte der cykler i deres arbejdstid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der hvor vi blev begrænset var ved sygdom hos de frivillige. Vi skal være bedre til at dække de frivillige ind men det er en balancegang, da de også gerne vil bruges, når de har sagt ja til en opgave.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår