Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Cykling uden alder til Nysted!

Guldborgsund Kommune sammen med foreningen Cykling uden alder

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Guldborgsund Kommune sammen med foreningen Cykling uden alder
Støttet beløb
80.000 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er rigtig godt forankret på plejecentret Solgården, da der er er kommet tre meget engagerede cykelpiloter, der cykler mange ture og også deltager i fællesture med andre plejecentre. Der er ligeledes flere medarbejdere, der blevet oplært at bruge cyklerne, og cykler ture med beboere, og vi har netop sendt brev ud til at beboere om, at deres pårørende også kan oplæres som piloter og/eller tage med på cykeltur med dem. Som tidligere nævnt er projektet ikke forankret i hjemmeplejen endnu, men da der er stor velvilje til dette, også fra de frivilliges side som gerne vil cykle med hjemmeboende ældre også, og booking systemet er klar til at blive brugt til koordineringen, ser vi gode muligheder for en forankring i hjemmeplejen i løbet af 2019.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De to cykler, som vi indkøbte med jeres bevilling står på plejecentret Solgården i Herritslev, hvor de er til stor glæde for både beboere og frivillige. Der er blevet cyklet flittigt siden cyklerne blev leveret i slutningen af juni, og cyklerne har bl.a. være med på nogle fællesture, sammen med cykler, piloter og passagerer fra hele Guldborgsund Kommune. Også i denne vinterperiode bliver der trådt i pedalerne på Solgården, og vi har sammen med de tre frivillige piloter, der er lige nu, lagt en plan for at rekruttere flere frivillige til cyklingen, når det bliver forår. Samarbejdet med hjemmeplejen i Nysted er desværre ikke kommet op at stå endnu, da de har haft et udfordrende efterår med flere langtidssygemeldinger og et lederskifte/ledermangel, så de ikke har haft tid til at implementere cyklingen i deres arbejde. Men nu har de fået en ny leder, som er klar på at prioritere cyklingen til foråret, så vi forhåbentlig kan tilbyde cykelture til de ældre i eget hjem også.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt alle de beskrevne aktiviteter; indkøb af cykler, rekruttering af piloter og planlægning af fællesture og udflugter med cyklerne. Vi vil dog gerne til foråret rekruttere endnu flere frivillige, så fællesskabet omkring cyklerne på Solgården og i Nysted kan blive endnu større og skabe endnu flere ture og stor glæde for vores ældre!

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende