Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dagsværk Appen

Operation Dagsværk

Om donationen

Donationen går til at sikre en demokratisk udvælgelse af de projekter, som Operation Dagsværk skal støtte, samt styrke håndtering af data i forbindelse med Dagsværkdagen. Operation Dagsværk er en græsrodsorganisation, der drives af frivillige unge på de danske ungdomsuddannelser. Hvert år er 15.000 elever engageret i Dagsværkdagen, hvor eleverne arbejder og donerer lønnen fra arbejdet til en god sag. Operation Dagsværk oplever udfordringer med at gennemføre en god og demokratisk afstemning om, hvilke sager støtten skal gå til, og øge valgdeltagelsen. Desuden er administrationen af elevernes løn tung. Donationen skal derfor bruges til at udvikle en app, som giver eleverne mulighed for at stemme om støtte til projekter digitalt, og som samtidig kan håndtere administration af den løn, som eleverne tjener til det gode formål.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Operation Dagsværk
Støttet beløb
347.834 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afprøvet de nye funktioner til 2 Dagsværkdage og ud fra vores erfaringer forbedret brugerfladen og funktionerne sådan at appen nu uden videre opdatering kan bruges mange år frem. Appen er tilgængelig som link på vores hjemmeside. Vi er desværre kommet senere i gang med brugen af appen end oprindeligt forventet da flere af vores interne systemer måtte opdateres for at kunne levere data til appen. Derfor har vi endnu ikke afprøvet afstemningsfunktionen men er klar til projektvalg i foråret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Processen ifm Dagsværkdagen er blevet lettere for både elever, arbejdsgivere og ansatte. Elever kan nu selv tilmelde sig og tilgå information om deres betaling og de kan nemt kommunikere med arbejdsgivere. Dagsværksgrupper har bedre overblik ift tilmeldinger og betalinger på deres skole. Vi har en sikker måde at opbevare data og det er meget lettere for OD’s sekretariat at lave det administrative arbejde. Vi mangler stadig at afprøve afstemningssystemet til projektvalget men er klar til foråret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Desværre måtte vores medlemssystem, som er backend til appen, have en større opdatering for at kunne levere data til appen. Derfor kom vi senere i gang med at udvikle appen end oprindeligt planlagt. Selvom hele processen derfor blev forskudt har hovedaktiviteterne i projektet stadig været centreret om udvikling af funktioner til håndtering af processerne ifm Dagsværkdag og projektvalg, da disse både er OD’s kerneaktiviteter men også i høj grad har haft brug for opdaterede procedurer.