Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dans dig til mental sundhed

Aalborg Universitet

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal nedbringe ensomhed og forbedre ældre borgeres mentale og fysiske helbred gennem online danseundervisning. Nedlukningen af samfundet under Covid-19 har medført øget isolation og ensomhed blandt ældre borgere, som har risiko for at få psykiske og fysiske helbredsproblemer. Forskerne er allerede i gang med at undersøge, om dans kan forebygge fald hos mennesker med knogleskørhed, og de umiddelbare resultater er positive. På den baggrund vil forskerne nu undersøge, om online danseundervisning også kan nedbringe ensomhed og forbedre ældre borgeres mentale og fysiske helbred. Projektet omfatter 50 ældre i Aalborg Kommune, og dansetræningen udvikles i samarbejde med Foreningen for Integreret Moderne Dans. Undersøgelsen skal bidrage med viden om, hvordan fysisk og mental sundhed ændres under dansetræning og identificere de faktorer, der øger motivation og deltagelse. Resultaterne kan bruges i fremtidige indsatser, der bruger kunst til at bekæmpe fysisk inaktivitet og forbedrer livskvaliteten.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
802.721 kr., år 2021
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I think well. Last we checked, other municipalities in DK started using our youtube channel for training their older adults. We can see that many videos were watched close to 100 times, with one in particular that reached more than 100 times. This is an indication that even after the project is finished, people around DK are using the videos. Aalborg municipality has also integrated the Moving Together philosophy into their training activities for older adults.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I think it was a very successful project We have created a youtube channel with all the training for older adults: https://www.youtube.com/@movingtogether8461 2 articles: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.11.01.23297899v1 https://www.researchsquare.com/article/rs-3515910/v1 Local and national TV https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-01-08-salsa-skal-forebygge-faldulykker-hos-aeldre

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sometimes, technical problems with computer / internet have delayed some of the classes. Also, there were a few classes that we could not record and therefore, were not uploaded in the youtube channel. I am not sure what we could have done differently since we ran many pilot trials before the intervention started. Perhaps we could have inserted in the budget, some hours for an IT technician to help during the project.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende