Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Dans for parkinsonfamilier

Parkinsonforeningen

Om donationen

Denne donation går til et tre-årigt projekt, der skal gøre danseundervisning for parkinsonpatienter og pårørende til et landsdækkende initiativ. Danseundervisningen skal foregå med særligt uddannede instruktører, som kender sygdommens udfordringer, og som kan tilrettelægge forløb, der også omfatter de personer, der har levet længe med sygdommen. Danseinstruktørerne skal på et todages kursus, hvor de bliver klædt på til at undervise parkinsonramte og deres pårørende i dans. Hver sæson vil de uddannede danseinstruktører deltage i regionale workshops med fokus på erfaringsudveksling og ny viden om Parkinson. Et fælles landsstævne med dans, rytme, samvær og inspiration skal være kulminationen på de tre års danseaktiviteter. Endelig skal der udarbejdes en hvidbog om dans, musik og Parkinson som afslutning på projektet. Hvidbogen skal sammenfatte evidens på området samt opsamle projektets erfaringer og konklusioner. Målet er at bidrage til øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mennesker med kronisk sygdom. Fra tidligere projekter har parkinsonforeningen stor erfaring med at organisere parkinsonpatienter og deres pårørende. Foreningen samarbejder med Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser og med de neurologiske afdelinger på landets hospitaler, som er en vigtig kanal i arbejdet med at udbrede dans og musik til alle parkinsonpatienter.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Parkinsonforeningen
Støttet beløb
3.750.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkes undervejs i projektet at få Parkinsonforeningens lokale kredse involveret i danseholdene. Samtidig har der under hele projektperioden været deltagerbetaling for at gå på et dansehold, således at vilkårene for at danse før og efter projektperioden var de samme. Det betyder, at danseholdene lever videre, selvom projektmidlerne er stoppet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet uddannet sammenlagt 130 instruktører. Ved projektets afslutning var der etableret 75 dansehold i hele Danmark. Det vurderes, at over en fjerdedel af personer med parkinson har deltaget på et dansehold eller en danseworkshop. Der har været 488 omtaler i danske medier i projektets periode. Landsstævnet blev af logistiske årsager ændret til en dansefest, der blev afholdt samtidig otte forskellige steder i Danmark, for at så mange som muligt af de parkinsonramte kunne deltage.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte i stedet for et fælles landsstævne ét sted i landet at afholde otte lokale dansefester, der foregik den samme dag. På denne måde kunne flest muligt deltage og få glæde af dansen. De øvrige aktiviteter foregik som beskrevet med stor tilfredshed.