Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Danskernes ord og handlinger når det gælder spritkørsel

Danmarks Tekniske Universitet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Danmarks Tekniske Universitet
Støttet beløb
967.857 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
PProjektet er forankret på DTU Management, idet DTU Transport blev lukket. Projektet er, som forklaret under "plan for vidensdeling", præsenteret i mange forskellige sammenhænge, både her i Danmark og også internationalt. Projektet er det første projekt i verden, der har målt og ændret implicitte holdninger til spirituskørsel, og projektet har derfor fået meget interesse, både herhjemme og internationalt. Mange forskere, både indenfor trafiksikkerhed og andre felter, har vist interesse, idet de selv ønsker at afprøve de anvendte metoderne fra SOBER. Projektet er også forankret på den måde, at vi vil forsætte at arbejde med metoderne i andre nye forskningsprojekter. Et af disse projekter vil måske blive gennemført sammen med ’Alkohol, Narkotika og Trafik’-kurserne, der gerne vil være med til at afprøve metoden, såfremt næste projekt bliver finansieret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi have tre mål ved projektets start: 1) Resultaterne skal bidrage til en større forståelse af sammenhængen mellem eksplicitte og implicitte holdninger og adfærd i forhold til spirituskørsel.  Dette er indfriet i meget høj grad. Fremadrettet vil vi også gerne se, om sammenhængen er den samme i andre undergrupper af bilister (fx køn, alder, uddannelsesniveau, kørselserfaring). 2) Resultaterne skal kunne anvendes i fremtidige forebyggelseskampagner.  Dette er indfriet i høj grad. Metoderne viste sig at ændre implicitte holdninger til spirituskørsel. Videre vil det være af interesse at videreudvikle metoderne, for at opnå en endnu større ændring af deltagernes implicitte holdninger til spirituskørsel. 3) Anvendeligheden af de eksperimentelle metoder, for at ændre implicitte holdninger i relation til spirituskørsel, skal testes. Resultaterne skal formidles både international og nationalt. Mere om dette i den vedhæftede projektbeskrivelse.  Dette er blevet indfriet i meget høj grad, som det forklares i de andre rubrikker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter min vurdering bidrog de aktiviteter vi valgte til et vellykket projekt. Vi valgte ikke at afholde et seminar med relevante aktører, idet alle relevante aktører var til stede da projektet blev præsenteret på Aalborg Trafikdage, og ved to andre seminarer der blev afholdt her i Danmark. Skulle vi gjort noget anderledes, ville det måske være også at indsamle data hos bilister der er dømt/fået en bøde for spirituskørsel, da jeg tror de implicitte holdninger til den gruppe, muligvis er anderledes end hos unge mandlige studerende. Dette vil vi prøve at få gjort i næste projekt.