Søg støtte

Søg

Selvevaluering

DAT familiegruppe

Psykiatri og Handicap Bornholms regions kommune Ullasvej 17 3700 Rønne

Om donationen

Patienter med diagnosen ustabil personlighedsstruktur (borderline) har særlige udfordringer, hvis de bor på Bornholm, idet Region Hovedstadens tilbud om adfærdsterapi ikke findes på øen. Patienterne henvises derfor til Region Hovedstadens øvrige afdelinger, men for mennesker med borderline kan det være meget svært at rejse med fly og i det hele taget være ude blandt mange mennesker. I Socialpsykiatrien på Bornholm har man derfor valgt at tilbyde social færdighedstræning baseret på principperne fra adfærdsterapien. Med denne donation skal tilbuddet udvides til også at omfatte en familiegruppe, så pårørende også inddrages.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykiatri og Handicap Bornholms regions kommune Ullasvej 17 3700 Rønne
Støttet beløb
199.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores erfaring er at de deltagere der har gennemført, er fortsat med at mødes i privat regi, som Familiebånd konceptet foreskriver. Målgruppen for forløbet er langt større end de 20 pårørende der nu har været igennem, men mange har givet udtryk for at det er svært at forpligtige sig til så langt et forløb. Vi påtænker at gennemføre et årligt forløb efter samme koncept og med de samme gruppeledere (tværsektorielt).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har gentagne gange givet udtryk for det værdifuld ei at have et rum til sparring med ligesindede, som har hjulpet til at validere deres rolle. Alle deltagerne har valgt at fortsætte med at mødes en gang om måneden i privat regi, efter projektet er udløbet. Mange er undervejs blevet opmærksomme på deres egen uhensigtsmæssige adfærd når de har forsøgt at hjælpe deres pårørende, og har fået nye redskaber til at erstatte de gamle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi justerede metoden da vi tidligt erfarede at man i Sverige og USA havde mange og positive erfaringer med metoden 'Familiebånd' til netop denne målgruppe. Familiebånd er et 14 ugers kursus for pårørende til mennesker som har svært ved at regulere deres følelser (EUP). Familiebånd er DAT 'behandling' for de pårørende, bygget op om de samme færdigheder som DAT materialet er bygget på. Familiebånd metoden er tidssat til 14 uger, hvorfor vi valgte at gennemføre 2 forløb i stedet for det ene lange.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet