Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De Frivilliges Hjælpecentral

De Frivilliges Hjælpecentral

Om donationen

Ældre og enlige mødre kan få hjælp til at klare små opgaver i hjemmet gennem De Frivilliges Hjælpecentral. De frivillige kan få støtte til kørsel, og donationen går til driftsudgifter i 2018.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hjælpecentral
Støttet beløb
10.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i Fredericia et stort behov behov for os, som vi går ud fra at vi stadig får de nødvendige midler til at gennemføre det med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2018 fik vi gennemført i alt 462 opgaver

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil gerne øge vores frivillige medarbejdertal fra de ca. 14, som vi har i dag til 18-20 for at kunne overkomme alle borgernes ønsker, især indenfor "hjælp til moderne apparater" (PC, TV, mobiltelefoner).

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende