Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De Frivilliges Hjælpecentral

De Frivilliges Hjælpecentral, Frivilligcentret

Om donationen

De Frivilliges Hjælpecentral tilbyder gratis hjælp til løsning af småopgaver for svage medborgere, der ikke selv kan udføre arbejdet. Foreningen udfører godt 500 opgaver om året. Arbejdet er ulønnet, men de frivillige får støtte til kørsel. Denne donation går til at kunne opretholde tilbuddet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hjælpecentral, Frivilligcentret
Støttet beløb
15.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring Foreløbig forventer vi, at "projektet" fortsætter uden en egentlig afslutning. Hvis dette ikke skulle ske og foreningen en dag må ophøre, enten på grund af økonomiske årsager eller på grund af at medlemmerne ophører med interessen for foreningen, så tror og håber jeg på , at aktiviteten vil fortsætte under et andet navn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen har coronakrisen påvirket vores arbejde. Af hensyn til vores frivilliges, har vi siden coronapassets indførelse, bedt om dette, når opgaverne skal udføres. Dette har medført et fald af udførte opgaver, men i den sidste tid har så mange fået passet at vores udførte opgaver igen er på normalt niveau.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønsker at øge vores antal af frivillige fra de nuværende 13 til 18 - 20. Når vi arbejder med normalt antal opgaver (uden påvirkning af coronakrisen), har vi behov for flere frivillige. Vi søger aktivt efter flere frivillige, bl.a. gennem frivilligjob.dk, Frivilligcenter Fredericias nyhedsbrev.