Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De Frivilliges Hjælpecentral

De Frivilliges Hjælpecentral

Om donationen

De Frivilliges Hjælpecentral yder gratis hjælp til løsning af småopgaver i hjemmet for svage medborgere, som ikke selv kan udføre arbejdet. Arbejdet er ulønnet, men de frivillige får en udgiftskompensation på 40 kr. pr. job. Foreningen udfører ca. 500 opgaver om året, og donationen går til at drive ordningen videre i 2023, så endnu flere borgere kan få hjælp.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hjælpecentral
Støttet beløb
15.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle henvendelser besvares og kun ganske få afvises (f.eks rensning af tagrender eller græsslåning). Kendskabet til vores forening hele tiden bliver større blandt andet er der flere og flere henvendelser fra bostøtter, "hjemmehjælpere" og andre i kommunalt regi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udførte 369 opgaver

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mødes 1 gang om måneden og taler blandt andet om erfaringer fra opgaverne, og ændrer vores aktiviteter hvis det er til gavn for borgerne eller os.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår