Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De tavse stemmer

NGO Askovfonden

Om donationen

KBH+ under Askovfonden er et kultur- og ungehus, der arbejder for at styrke deltagelsen for unge 15-30-årige i udsatte positioner i meningsfulde fællesskaber gennem kreative projektforløb og klubtilbud. Med denne donation vil KBH+ øge stemmeantallet blandt minoritetsetniske unge, der sjældent deltager i og stemmer ved valg, og styrke deres deltagelse i og bevidsthed om demokratiske aktiviteter. Der skal ansættes og uddannes fire ungeambassadører fra 18+ Klubben, som er målrettet kriminalitetstruede unge over 18 år. Ungeambassadørerne skal gennem besøg og oplæg videreformidle deres nye viden og være positive rollemodeller og derigennem mobilisere deres netværk til at stemme. Gennem hele forløbet vil de unge få hjælp bl.a. til at producere indhold til sociale medier. Som led i projektet vil KBH+ også afvikle andre aktiviteter, der kan give de unge – både over og under 18 år – viden om, hvorfor det er vigtigt, og hvad de egentlig har af indflydelse ved at afgive deres stemme. Målet er at skabe demokratisk selvtillid og engagement i fællesskab med andre unge og vende de unges tavse stemmer til aktiv demokratisk deltagelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
NGO Askovfonden
Støttet beløb
320.250 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret gennem vores medieproduktioner - blandt andet videoer af ambassadørerne. Vi fik taget et fællesfoto til EP-valgevent, som er trykt som stor plakat til Klubben. Derudover vil vi fortsætte de unges demokratiske bevidsthed ved at etablere samarbejdsprojekter med både Baba (som vi havde kontakt til undervejs i projektet) og DFUNK, som vi mødte til event på Christiansborg. Ligeledes havde vi kontakt til Peter Sovic fra Alternativet under projektet, som vil besøge os i 18+ Klub.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets hovedformål var at give de unge i 18+-klubben indblik i demokratiet, EP-valget og øge stemmedeltagelsen, og det lykkedes i høj grad. De deltog aktivt til fællesspisninger, var engagerede i debat med blandt andet Ulla Tørnæs om Gaza-konflikten i relation til EP-valget og var med til event på Christiansborg om hverdagsdemokrati. Vores sekundære formål var at inddrage den yngre del af vores målgrupper, men dette var for stor en mundfuld for flere af dem og derfor angivet 7 i skalaen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både events i huset og ud af huset var virksomme, da de involverede mange af de unge og udfordrede dem. Vi ser ligeledes, at det at møde politikerne i vante omgivelser er fordelagtig, og at sørge for praktikken hele vejen rundt om den unge gør, at de kom ned at stemme; transport, hjælp til valgkort osv. Vores åbne kontor var en mindre succes ligesom klubindsatserne for unge under 18 år ikke var så engagerede som håbet.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati