Søg støtte

Søg

Selvevaluering

De unges bydel

Lasse Mouritzen

Om donationen

Sydhavn Teater afholder en 19 ugers film- og scenekunstworkshop med Rubinen Fritidsklub i Sydhavn. Deltagerne er sårbare unge i Sydhavn, og målet er at skabe positive oplevelser og fællesskaber samt at styrke social og psykisk trivsel. Donationen er med til at finansiere projektet, der har som ambition at skabe et længerevarende samarbejde med Rubinen Fritidsklub for at gøre det muligt for de unge at være sammen på nye måder igennem kreativitet og leg.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lasse Mouritzen
Støttet beløb
60.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ifm. med DE UNGES BYDEL har vi fået et næsten fast samarbejde op at køre med Ellebjergskolen, som over flere gange nu har medvirket på vores workshops. Derudover har vi fortsat det gode samarbejde med Rubinen og har startet op med Sjællør fritidsklub, og vi er nu allerede igang med en ny workshop KATLA som kører i hele maj.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål blev i rigtig høj grad indfriet, og projektet rummede både involvering, medborgerskab, positive fælleskaber, lokal overlevering og nye skole/ungdomssamarbejder. Vi har givet vores unge mulighed for at finde fordybelse, samværd og tryghed i kunsten, men også finde nyt mod, selvtillid og ambitioner. Vi har også lært en masse om vores egne visioner, målsætninger og metoder som instiution og opdaget mange nye barrierer og muligheder som vi må forholde os til i vores videre arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve filmarbejdet har en enorm kapacitet og er et stort dannelsespotentiale for unge. Både som værktøj, kritisk indsigt og som en måde at behandle og reflektere over SoMe og medieforbrug på helt generelt. Film som et socialt, pædagogisk og kunstnerisk læringsrum er derfor fortsat en stor prioritering for os. Når det så er sagt er der meget vi vil gøre anderledes. Vores udfordring har været at film også er et meget sårbart og intimt rum, og ved fremvisninger også kan føles grænseoverskridende.