Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Debatter ved Folkemødet 2017

Børns Vilkår

Om donationen

”Svigt af børn i Danmark” er en rapport, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, og som handler om, hvordan det går i Danmark med hensyn til at beskytte de mest udsatte børn mod svigt. Med denne donation ønsker Børns Vilkår at sætte fokus på rapporten og dens resultater til Folkemødet på Bornholm. Rapporten skal være omdrejningspunktet for to debatter på Folkemødet, som hver især skal bidrage til at skabe bedre rammevilkår for børn i en svær situation. I den ene debat er det planen bl.a. at få en minister og/eller social- og børneordfører til at deltage. I den anden debat med fokus på børneinddragelse vil et barn, relevante politikere og en repræsentant for det kommunale landskab deltage. Målet med projektet er at skabe synlighed og debat om at møde barnet som borger og udbrede kendskabet til Børns Vilkårs arbejde med bedre børneinddragelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Børns Vilkår
Støttet beløb
210.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Begge debatter indgår i vores løbende politiske virke

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svigt-debatten tog omdrejningspunkt i vold mod børn, da det er 20 år siden revselsesretten blev ophævet, men Svigt-rapporten udgivet i samarbejde mellem Børns Vilkår og TrygFonden viser, at hvert 4 barn stadig bliver slået. Teltet var fyldt fra starten og mange stod udenfor for at se debatten. Desuden kom der efter debatterne Ritzau telegram, der blev samlet op af bl.a. Avisen.dk. Det kom i stand pba. Geelmuyden Kieses partnerskabet, som fungerede godt ift. Ritzau dækningen, det praktiske i teltet, videooptagelsen af debatten, der efterfølgende blev klippet sammen til en nyhed på Børns Vilkårs facebook med over 80.000 følgere mv. Videoen var det opslag, der performede 3. bedst på Børns Vilkårs facebook i juni måned. Desuden blev debatten understøttet af vores indsats på Twitter. Politisk udbytte: Alle politikerne sagde ja til en forebyggelsespakke til at stoppe vold mod børn, og de initiativer, som vi havde lagt frem i debatten. Det politiske udbytte fra debatten var dermed det bedst tænkelige. Det havde været endnu bedre, om det var lykkedes at få børne- og socialministeren eller Socialdemokraternes socialordfører med i debatten, men de havde desværre ikke mulighed. Som det landede med de både kendte og fremtrædende politikere i debatten, var debatten absolut en af de højt profilerede socialpolitiske debatter ved Folkemødet, som fik den ønskede politiske impact. Debatten om børneinddragelse: Teltet blev fyldt under debatten. Debatten blev desuden annonceret på Hovedscenen af Folkemødet, hvilket formentlig har været medvirkende til at trække flere publikum ind i teltet undervejs. Placeringen af KL’s telt tæt ved Røgeriet er optimal ift. publikum, og samtidig blev debatten annonceret på KL’s platforme. Placeringen i KL’s telt, som er et mødested for netop debattens målgruppe af kommunale beslutningstagere var desuden god ift. at nå de interessenter, vi gerne vil skabe synlighed over for. Desuden blev debatten understøttet af vores indsats på Twitter. At arrangere debatten sammen med KL var i sig selv en vigtig del af det politiske udbytte, fordi vi med placeringen i KL-teltet fik sat Projekt bedre børneinddragelse i scene som svaret på, hvordan vi løfter kvaliteten af indsatsen for udsatte børn og unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi inviterede relevante stakeholders til begge debatter, som fik fyldte telte og et rigtigt godt fremmøde. Bl.a. inviterede vi lederne af børnehusene og den samme kreds af mennesker, der var med til vores debat om Svigt af børn i Danmark rapporten i januar. Men en læring er, at man i endnu højere grad skal arbejde for at få de relevante stakeholders til at komme i teltet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start