Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Deltager i foreningslivet

Børnehuset Chilli

Om donationen

Motion og bevægelse er afgørende for en sund livsstil og medvirker til at styrke børns knogler, forebygge overvægt og gavne trivslen. Med det formål at få børnene til at deltage aktivt i foreningslivet og samtidig involvere forældrene, vil Børnehuset Chili tilbyde institutionens børn og forældre at deltage i aktiviteter i den nærliggende hal. Tilbuddet har fokus på forældreinvolvering og vil have plads til fire forældre ad gangen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børnehuset Chilli
Støttet beløb
17.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lige nu i forhandling omkring, hvordan vi kan fortsætte. Det springende punkt er om forældrene vil være mere deltagende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lykkes rigtig godt med at få børnene til, at deltage. Der var en stor tilslutning, og relationerne gør at børnene i de tre landdistrikter har et godt kendskab til hinanden. Vi har været mere udfordret med at få forældrene til at deltage, vi havde forestilles os, at det skulle være mere skiftevis- men det har det ikke været. Endvidere var det lidt bøvlet, da alle hjælpere skulle have indhentet børneattest. Foreningen italesætter, at der har været mere fokus på deres forening, og at det styrker lokal samfundet at vi kan samarbejde på tværs af de tilbud, der er i lokalsamfundet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have gjort det 1 gang om ugen, så det blev mere genkendeligt for børnene. Der har primært været fokus på gymnastik, der var til start en hensigt at vise børnene flere sportsgrene, men det viste sig, at børnene var glade for gymnastikken, og der ved at holde fast i dette var muligt at skabe en genkendelighed, Forældreinvolvering, måske det havde været en fordel, hvis forældrebestyrelsen havde haft et større medansvar omkring det- det at forældre kontakter forældre virker tit bedre.