Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demens og beroligende massage

Københavns Professionshøjskole

Om donationen

Donationen går til at undersøge, om behandlingsmetoden ”Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker” (BBAUM) kan implementeres i praksis på et plejehjem, samt om metoden nedsætter urolig adfærd hos borgere med demens. Det anslås, at 87.000 danskere lider af demens, og det skønnes, at antallet vil være 130.000 i 2030. Psykiske symptomer og adfærdsændringer er ofte årsag til mistrivsel hos personer med demens. BBAUM foregår ved terapeutisk berøring udviklet specielt til mennesker med moderat til svær demens. Berøringerne er en kombination af blid facilitering og dyb trykmassage. Med donationen skal forskere i et pilotstudie og senere i et lodtrækningsforsøg teste, om metoden kan gøre en positiv forskel for plejehjemsbeboere med demens.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Professionshøjskole
Støttet beløb
346.070 kr., år 2020
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev forankret på plejehjemmet for de som var involveret. En fra plejepersonalet talte en dag om "vores projekt", det var tydelig at de følte sig involveret. De fra plejepersonalet som ikke var en del af projektet havde svært ved at forstå hvorfor de involverede skulle bruge tid på det. Desuden var der mange vikarer i perioder, hvilket altid gør et projekt sårbart. Der var også corona undervejs i projektet og det gjorde at ressourcerne var til projektet var små

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studiet er et feasibility studie, hvor vi har undersøgt om et sådant studie kan lade sig gøre, mhp. at lave et RCT studie. Vi har opfyldt succes kriterierne. Dog er vi stadig i gang med statistik vedr. det sidste mål: om der er forskel på interventions- og kontrolgrupppe

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis muligt involveret flere personale fra plejegruppen til de indledende undervisningsgange