Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demensbesøg hos Vildmoseporten

Fonden Vildmoseporten

Om donationen

Vildmoseporten er et gammelt landbrug, der er indrettet som en typisk bondegård fra halvtredserne. Foruden at formidle Store Vildmoses historie er gården også et besøgscenter for demente borgere, der kan komme på besøg og få oplevelser, der frembringer erindringer fra ungdommen. Med hjemmebag, sang og musik liver de demente op og får sat gang i hukommelsen. For at kunne videreføre de eksisterende aktiviteter i en periode på fem år og derudover afprøve, om tilbuddet har en positiv virkning på demente under 60 år, går denne donation til opretholdelse af Vildmoseportens aktiviteter. Der vil samlet være 60 besøg om året gennem den femårige projektperiode svarende til 300 besøg, og det anslås, at ca. 500 personer vil få glæde af indsatsen.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Fonden Vildmoseporten
Støttet beløb
600.000 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hos Vildmoseporten har vi beboelsesmiljø og museumsmiljø fra 1950, hvilket er meget populært hos demente borgere, da det absolut fremmer hukommelsen om fortiden. Det giver stof til hygge og godt samvær. Vore frivillige besøgsværter og værtinder har med tiden opnået gode kvalifikationer for betjening af dementgrupper, hvilket de får stor ros for.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I vore 225 indsendte besøgslister fra de 5 år vi har fået donationen fra TrygFonden, ser vi mange positive tilkendegivelser om stor tilfredshed fra de mange besøgs beboere fra Jyske plejehjem og aktivitetscentre. (vedhæfter en enkelt udtalelse.) Desværre grundet politiske beslutninger og Corona-lukning blev forsøget med "ungdemente" lukket midlertidigt ned i 2021 af Aalborg Kommune. Besøgene fra div. demensafdelinger er derimod kraftigt stigende, og er nu årligt på 75-85 besøgsdage.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener helt bestemt at vi er på rette vej med vores indsats for denne besøgsgruppe og deres pårørende. Ud over besøg fra institutioner er der stigende interesse fra pårørende grupper som gerne vil besøge os sammen med deres demente familiemedlemmer. Vildmoseportens demensbesøg er forhåbentlig mangeårigt, men er baseret på frivillig hjælpere og donation til den nødvendige økonomi. Her er det gode samarbejde og donation fra TrygFonden absolut medvirkende til gennemførelse af disse besøg.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende