Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demensbesøg på Vildmoseporten.

Vildmoseporten

Om donationen

Vildmoseporten er et besøgs- og oplevelsessted, der er indrettet i halvtresserstil, og som formidler Store Vildmoses historie. Stedet har et tilbud for demente borgere, som kan komme på besøg og få kaffe og hjemmebag. Regionens demenscentre er glade for tilbuddet, og denne donation skal bruges til fortsat at kunne tilbyde demensbesøg og give demente borgere en positiv oplevelse.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Vildmoseporten
Støttet beløb
120.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi får jævnlign henvendelser fra de nordjyske plejehjem som alle besøger os mere end een gang årligt, da alle deres demente beboere meget gerne vil på besøg hos os. De hører om besøgene fra hjemvendte beboere som har besøgt os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at få mange besøg fra de nordjyske plejehjem, hvilket kan ses af de medsendte besøgsrapporter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med henvisning til oven førte svar fik vi megen ros og anerkendelse fra plejepersonalet som var på besøg med deres beboere.