Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demokraticall - Udsatte

Landsforeningen af Væresteder

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Landsforeningen af Væresteder
Støttet beløb
363.200 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt har haft fokus på folketingsvalget år 2022, men vi har erfaret, at den viden og de materialer, som deltagerne har fået til kurserne, har en vidde, der ligeledes gør det relevant ifm. fremtidige valg. Flere af deltagerne giver udtryk for at være bedre stillet til næste valg, og oplyser, at de har gemt både materiale hæfte og stemmeboks, så de kan gøre værestedsbrugerne opmærksomme på de valg, der måtte blive udskrevet i fremtiden. Se desuden den uddybende forklaring i rapporten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt kursus for 72 personer fra 29 forskellige væresteder. Dvs. at der i gennemsnit er blevet uddannet 12 valgambassadører på hver af de 6 kurser. Vi har gennemført et kursus i Danmarks fem regioner, samt et kursus til brugerne af Det Digitale Værested. Der var desuden et delmål om, at deltagerne på kurset skulle formulere mellem 1 og 3 konkrete aktiviteter, de ville igangsætte på værestedet, hvilket blev gjort af alle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde der været mere tid til planlægningen af projektet kunne vi med fordel have inviteret lokale politikere ud til de forskellige kurser, så de kunne fortælle om vigtigheden ved at deltage i folketingsvalget, samt fortælle om deres partis værdier og mærkesager. Derudover kunne vi selv have besøgt værestederne og uddelt vores materiale samt informationer.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati