Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demokraticall - Unge valg

Mellemfolkeligt Samvirke

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Mellemfolkeligt Samvirke
Støttet beløb
563.890 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets fokus omkring valgdeltagelse i udsatte boligområder er blevet en integreret del af vores arbejde i områderne og med lokale partnere. Projektets aktiviteter efter valget (fase 4 og 5) har været med til at bekræfte nødvendigheden af dette. Derudover, så har vi også besluttet at allokere ressourcer til at arbejde videre med projektet i et signaturprojekt i organisationen, der udelukkende handler om underrepræsenterede unges valgdeltagelse; bl.a. med henblik på at udvikle et metodehæfte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde stor succes med at mobilisere unge som valgambassadører, der bl.a. skulle være med til at engagere andre unge i valget og styrke valgdeltagelsen i udsatte boligområder. Desværre skete der et mindre fald i valgdeltagelsen på landsplan, og i flere udsatte boligområder var valgdeltagelsen lavere end ved sidste valg. Vi oplevede dog, at de unges engagement i valget i de udvalgte boligområder gjorde en direkte forskel, og at valgdeltagelsen sandsynligvis havde været lavere uden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have brugt de unge valgambassadører til at engagere en ældre målgruppe i valget. Selvom de unge udviklede arrangement, der henvendte sig en yngre målgruppe (unge) udviste de ældre beboere i områderne stor interesse for de unges engagement og brugte aktivt de unge til at diskutere valget og få oplysninger om stemmesteder m.m.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati