Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demokratikøkken og wildcards

Foreningen Folkemødet

Om donationen

Donationen går til at sikre, at udsatte unge og små frivilligforeninger fra hele landet kan deltage i Folkemødet og engagere sig aktivt i demokratiet. Få udsatte unge er demokratisk engagerede, og flere oplever, at politik er noget, der bliver talt om i tv langt fra deres virkelighed. Samtidig mangler de små civilsamfundsorganisationer og frivilligforeninger på Folkemødet, da de ikke har økonomiske midler til at booke tider i Folkemødets debattelte. Foreningen Folkemødet vil derfor øge repræsentation og demokratideltagelse for både unge under 25 år, som er i gang med et FGU-forløb, og de helt små civilsamfundsorganisationer. De unge skal bl.a. overtage Folkemøde-køkkenet og lave mad til de frivillige og produktionsfolk, og de skal prøve kræfter med at deltage i debatter på Folkemødet – både på scenerne, blandt publikum og backstage. De små civile samfundsorganisationer, som ikke har råd til scenetid, skal have mulighed for at søge 25 debatwildcards, som giver adgang til eventsparring og til Folkemødets scener i 2023. Ambitionen er, at flere af de små organisationer får en stemme på Folkemødet, og at de unge deltagere får erfaringer, som vil give dem viden, mod og lyst til at deltage i demokratiet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Folkemødet
Støttet beløb
595.000 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fra lærere og elevers debrief har vi lært, at der er sket en stor personlig udvikling hos mange af de deltagende elever. Særligt større åbenhed, mere selvtillid og indsigt i Folkemødets kerne. FGU Nord har vist stor interesse for at deltage igen. Gennem webinar og kommunikation har vi skabt stor interesse for Wildcards og en stærk platform at bygge videre på. Især ved at øge interessen hos arrangører for at stille scener til rådighed, hvilket skaber netværk på tværs.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På årets Folkemøde lykkedes det at uddele næsten 70 Wildcards til civilsamfund og unge. Hvilket har givet et stort boost til Folkemødets mangfoldighed og givet mange organisationer unik mulighed for at være med på Folkemødet. 40 FGU elever deltog og lavede morgenmad til 1000 produktionsfolk og unge deltagere under Folkemødet. Eleverne kom i kontakt med mange forskellige Folkemødedeltagere og var med til to back stage arrangementer. Lærerne rapporterede stor udvikling blandt de deltagende elever

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. spor 1 var den praktiske opgave for stor. Selvom vi skalerede den ned er det en hård opgave at lave mad til 1000 mennesker hver dag, hvilket begrænser det overskuddet til at kaste sig ud i nye udfordringer i fritiden. Derfor kunne vi med fordel have fokuseret mere på mødet på tværs, fremfor direkte deltagelse i debatterne. Ift spor 2 ville mere på indholdsmæssig støtte, samt bedre praktisk planlægning af uddeling af tider have gjort oplevelsen for organisationerne bedre.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati