Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Demokratiske hjælpepakker

Føljeton ApS

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal give danskerne mulighed for at donere ”demokratiske hjælpepakker” til de dårligst stillede for at fremme et mere inkluderende demokrati. Der er store forskelle i danskernes adgang til betalingsjournalistik, og det er særligt de yngste i befolkningen og dem med de laveste uddannelses- og indkomstniveauer, der ikke har avisabonnementer. Med donationen vil Føljeton etablere en digital platform, hvor borgere og virksomheder kan donere demokratiske hjælpepakker i form af digitale avisabonnementer til mennesker, der ikke selv har midler til betalingsjournalistik. Indsatsen bygger videre på gode erfaringer med et lignende projekt med Føljetons egne abonnenter, der viser stor interesse for at donere abonnementer. Ambitionen er, at indsatsen skal nå ud til 250.000 personer, og det er målet, at mindst 2.500 vil søge om de såkaldte demokratiske hjælpepakker. På sigt skal mulighederne undersøges for at udbrede tilbuddet til også at dække fx skønlitteratur og scenekunst, mv.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Føljeton ApS
Støttet beløb
250.000 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen fungerede fint i praksis i den forstand, at vi uden problemer kunne arbejde videre på vores erfaring fra solidaritetsprogrammet. Undervejs viste det sig, at det fremover vil være mere hensigtsmæssigt at forankre projektet i en tredjepart. Fx tror vi, at en separat forening til formål kunne være en fordel. Dette vil dog kræve en ny finansiering, som vi ikke har rejst endnu – sponsormodellen er ikke entydigt den rette, hvorfor fondsmidler kan være en mulig vej frem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af 2023 udviklede og lancerede Føljeton kampagneplatformen “Demokratiske Hjælpepakker”. Den teknologiske implementering (1) lykkedes efter forventning. Kampagnen oversteg den forventede rækkevidde (2) – med mindst 300.000 nået. Heraf uddelte vi knap 1.000 abonnementer (se bemærkning under punkt om effektmåling). Fremtidssikringen (3) er delvist indfriet; vi har konkluderet, at der kræves en anden struktur, hvis fremtid drift skal sikres (se bemærkning under punkt om forankring).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var overordnet set skruet rigtigt sammen i ansøgningen. Visse ting kunne være gjort anderledes: 1. Vi kunne have holdt tidsrammen bedre, hvis vi kunne have arbejdet med interne i stedet for freelancere til udvikling/design. 2. Vi burde have budgetteret mange flere timer til etablering af aftaler med partnermedier. Det viste sig at kræve meget mere dialog, ventetid og række konkrete ændringer til konceptets model for at få aftalerne på plads.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati